• Snabb leverans
  • Säkra betalningar
  • Fri frakt från 499kr

Sänkt Skatt på Snus 2024

Publicerad 2024-02-23 08:00 av onlywhite

Regeringen Föreslår Sänkt Skatt på Snus 2024

I ett beslut som kan få stor inverkan på tobaksindustrin och snusare runt om i landet har regeringen presenterat en lagrådsremiss som innebär en sänkning av skatten på snus, samtidigt som skatten på cigaretter och röktobak höjs. Detta förslag, som aviserades i budgetpropositionen för 2024, syftar till att främja hälsosammare alternativ och minska rökningens förekomst.

Bakgrund till Förslaget

Skatten på tobakssnus har historiskt varit lägre än skatten på cigaretter och röktobak, huvudsakligen på grund av den bedömda hälsoriskens omfattning. För att ytterligare återspegla denna skillnad föreslår regeringen en sänkning av skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Detta skulle resultera i en förväntad prisminskning på ungefär 3 kronor per dosa snus.

Ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna, Oscar Sjöstedt, kommenterar förslaget och betonar vikten av att reflektera över de betydande hälsoeffekterna mellan snus och cigaretter. Enligt honom är det rimligt att det hälsosammare alternativet, det vill säga snuset, blir förmånligare för konsumenterna.

Åtgärder för Att Minska Rökning

Utöver sänkningen av snusskatten föreslår regeringen också en höjning av skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, med cirka 9 procent. Syftet är att bekämpa rökningen genom att öka priserna på dessa produkter. Den senaste tidens höga inflation har också påverkat skatteförslaget, vilket resulterat i en lägre skatt för 2024 än vad som tidigare förväntades.

Ingen Förändring för Tobaksfritt Snus eller E-Vätskor

Det föreslås inga förändringar av skatten för vitt snus eller e-vätskor. Regeringen anser dock att det är rimligt att dessa skatter årligen justeras enligt inflationen, vilket redan praktiseras för tobaksprodukter. På detta sätt bibehålls balansen mellan skatterna på tobak och nikotin över tiden.

Ett steg mot en hälsosam framtid!

Förslaget om att sänka skatten på snus och höja skatten på cigaretter och röktobak är ett steg mot att främja hälsosammare alternativ och minska rökningen i samhället. Om förslaget antas kommer ändringarna att träda i kraft den 1 november 2024 och kan potentiellt påverka både snusmarknaden och konsumenternas val av tobaksprodukter. Detta initiativ bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och är ett steg mot en mer hälsosam framtid.