• Snabb leverans
 • Säkra betalningar
 • Fri frakt från 499kr

Only White

Integritetspolicy

Uppdaterad 1 december 2023

Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter när du gör en beställning. Genom din beställning samtycker du till att onlywhite lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte i de fallen du markerar att du önskar prenumerera på nyhetsbrevet. Detta innebär att onlywhite kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev. Du har givetvis möjlighet att när som helst radera dig själv som mottagare av nyhetsbrevet. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar eller tills dess att du säger att du inte vill att vi lagrar detta.


Du kan besöka hemsidan onlywhite.se  utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad för att analysera trafiken. Denna information används endast i syfte för statistik och vi kan inte koppla denna info till dig.

Din personliga information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte eller för annat ändamål.

Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller endast för onlywhite’s webbplats, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder webbplatsen.

I denna integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy och i köpvillkoren. Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy med 30 dagars varsel. Eventuella ändringar som görs kommer att synas på denna sida. 

Personuppgiftsansvarig

 Westridge Group AB är personuppgiftsansvarig (nedan benämnt “onlywhite”) är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt köpvillkoren samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Vad vi samlar in

Vi samlar in dina personuppgifter när du lägger en order. Personuppgifter om mottagare och vilka produkter som beställdes sparas på webbservern för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden mot dig. Din betalning hanteras av en tredjeparts-leverantör utanför onlywhite`s kontroll (som har en egen personuppgiftsansvarig). Dina adressuppgifter skickas vidare till fraktbolaget för att kunna leverera din beställning. Uppgifterna om ordern sparas den tid som lagen kräver för fakturering och bokföring.

Om du gör en beställning hos oss accepterar du att vi sparar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig. Följande personuppgifter sparas tillsammans med din order:

 • Namn
 • Mobil- eller telefonnummer
 • Adressuppgifter
 • E-mail
 • Produkter i beställningen
 • Leveransinformation (överförs till leverantören av transportjänsten)
 • Födelsedatum
 • Betalningsinformation

Har du skapat ett kundkonto kan du när som helst ändra dina personuppgifter. Vill du få dina personuppgifter (och konto) hos onlywhite.se raderade, så kontaktar du oss via epost. Om du accepterar cookies, så skickas också automatiskt data om ex. typ av enhet du använder och vilka sidor som besöks till Googles server.

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifterna sparas för att kunna fullgöra våra uppgifter mot dig (skicka din beställning). Uppgifter om order spara också med anledning av:

 • Bokföringsändamål enligt bokföringslagen.
 • Skicka nyhetsbrev i marknadsföringsändamål (om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet).
 • Försäljnings- och besöksstatestik
 • Förhindra bedrägerier och utföra en riskanalys
 • Följa tillämplig lagstiftning

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska kunna göra en beställning, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto (om du har skapat ett kundkonto) och våra tjänster. Genom att acceptera denna integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Anmäler du dig som prenumerant på onlywhite’s nyhetsbrev accepterar du att vi skickar epost till dig i marknadsföringsändamål. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Inga personuppgifter lämnas ut till tredjepart, med undantag av de som anges i denna policy.

Vid begäran om personuppgifter skickas dessa till den epostadress som finns lagrat hos oss. Vill du ändra din epost loggar du på ditt konto och ändrar där. Behöver du hjälp av oss att ändra epostuppgift, måste du mejla handlingar till oss som styrker din identitet.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera onlywhite, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på ditt onlywhite-konto. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Avsluta konto

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i GDPR, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att radera konton som används i strid med vårt köpavtal.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till avslutade konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har raderats.

Du kan när som helst begära ut de personuppgifter vi har eller att dina personuppgifter hos onlywhite skall raderas. Det gör du genom att kontakta oss via kontaktsidan. Observera, att om dina personuppgifter raderas kan vi inte längre ge support på tidigare order då dessa anonymiseras.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Säkerhet

Onlywhite.se genomför kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk och förlust. Vi lagrar sådana data i säkra miljöer. Personal som har tillgång till dina personuppgifter har skrivit under ett sekretessavtal. Vi använder krypteringsmetoder för att skydda personuppgifter som överförs via Internet.

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad och skyddas på bästa möjlig sätt mot oaktoriserad användning. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighetet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter.

Minderåriga

Hemsidan är inte till för personer under 18 år. Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter från barn. Om du är vårdnadshavare och tror att ditt barn har försett oss med personuppgifter, kontakta oss på mailen nedan för att begära radering.

tobias@onlywhite.se

kakor (cookies)

En kaka är en textfil som skickas ifrån en webbsida, t.ex. från www.onlywhite.se till din dator där den lagras antingen i datorns minne eller som en textfil. Kakor används för att lagra inloggningsinformation samt din varukorg när du besöker onlywhite.se.

För att kunna lägga en produkt i varukorgen och slutföra en beställnings krävs att du accepterar nödvändiga kakor. Vem som har tillgång till dina uppgifter om din beställning (namn, adress, epost etc.) finns dokumenterat enligt reglerna för GDPR.

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera kakor kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på onlywhite.se. Du kan ändra detta i inställningar för din webbläsare. Kakor sparar ingen personlig information.

Vi använder också oss av tredjepartscookies för statistiska ändamål. Onlywhite.se använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er webbläsare för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsajten och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Klickar du på knappen ”Accepterar”, samtycker ni till att Google behandlar era uppgifterna på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas checkout kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och beställningsinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna gör en bedöma om du kan välja betalmetoderna. När du går igenom kassan finns länkar till våran betalningstjänst (Klarna). Dem har en egen integritetspolicy och onlywhite ansvarar inte för säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.

Vid Kontakt:

info@onlywhite.se

Linblocksgatan 3

721 38 Västerås