• Snabb leverans
  • Säkra betalningar
  • Fri frakt från 499kr

Senast uppdaterat 2024-03-25

1. Allmänt

Westridge Group AB org.nr 559371-5062(ONLYWHITE) driver e-handeln/hemsidan onlywhite.se (Webbsidan).

Dessa allmänna villkor (Villkoren) gäller när du som kund (Kund) gör en beställning via Webbsidan eller manuellt via dess kundtjänst. I samband med att Kunden genomför ett köp godkänner Kunden därmed Villkoren inklusive Westridge Group dataskyddspolicy.

Westridge Groups e-handel får endast nyttjas av privatpersoner därav förbehåller Westridge Group sig rätten att neka en beställning vid misstanke om att beställningen inte avser Kundens privata bruk.

Westridge Group godkänner inte köp/beställningar på Webbsidan från personer utanför Sveriges gränser då vår verksamhet är anpassad för svenska lagmässiga förhållanden. Därför behandlar Westridge Group inte beställningar som vi ser kommer från person utanför Sverige.

Genom att godkänna Westridge Group Villkor bekräftar Kunden att han/hon har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part samt har fyllt 18 år och är myndig. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn s.k. urkundsförfalskning, eller på annat sätt som medför att Westridge Group riskerar att lida ekonomisk skada, polisanmäls. 

Vid misstanke om att Kunden eller Kundens order inte uppfyller Westridge Group villkor, misstanke om oegentligheter eller missbruk av e-handeln, förbehåller sig Westridge Group rätten att neka eller ändra en Kunds beställning. Vid nekad beställning betalas pengarna tillbaka inom 5-7 arbetsdagar.

Westridge Group ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som tillhandahålls från tredje part. Westridge Group reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom felaktiga priser, fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckning och/eller fel i uppgifterna. Westridge Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i sådana eventuella fel samt när som helst ändra och/eller uppdatera information.

Webbsidan med dess innehåll ägs av Westridge Group eller dess licensgivare. Informationen är därigenom skyddad av lagstiftning via exempelvis immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Vilket då innebär att all information såsom bolagsnamn, varumärken, produktnamn, bilder, grafiskt formspråk och design, samt dess information m.m. inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Westridge Group.

2. Kundens uppgifter

Kunden kan skapa ett användarkonto och kommer då att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar själv för felaktigt ifyllda uppgifter. Läs mera om Westridge Groups behandling av personuppgifter under Personuppgifter.

Misstänker Westridge Group att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Westridge Group rätt att utestänga Kunden. Vidare har Westridge Group rätt att ta fram nya inloggningsuppgifter till Kunden.

Det är Kundens ansvar att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter och Kunden får därigenom inte visa användarnamn och lösenord för någon annan. Inloggningsuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dessa. Misstänks någon obehörig ha fått tillgång till dessa inloggningsuppgifter så ska Kunden omgående anmäla det till Westridge Group. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar Kunden för alla köp som gjorts med Kundens inloggningsuppgifter.

3. Beställning och avtal

När Kunden lägger en order via Webbsidan så accepterar Kunden Webbsidans Villkor och förbinder sig att följa Villkoren i sin helhet. Vidare så godkänner då Kunden att denne har tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter. Notera att kund(kortinnehavaren) måste dela med sig av adress och telefonnummer i samband med att kund registrerar sig eller lägger en beställning.

Efter det att Kunden har slutfört en beställning så genereras och skickas automatiskt en orderbekräftelse till Kunden via e-post. Westridge Group förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktigheter såsom pris samt leveranstid etc. Westridge Group förbehåller sig även rätten att neka ordrar som Westridge Group bedömer har beställts i syfte att inte användas för eget privat bruk.

Westridge Group förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter.

Juridik

kortinnehavarens ansvar gällande jurisdiktionslagar:
Kortinnehavaren är ansvarig att informera sin utgivande bank om eventuella ändringar eller om bedräglig eller onormal aktivitet på sitt konto. Westridge Group tar inget ansvar för eventuella bedrägliga aktiviteter associerade med kort eller konton som används på denna webbplats. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla PCI DSS-efterlevnad och förblir objektiva när det gäller kortinnehavarens eget ansvar gällande jurisdiktionslagar.

Pris

Webbsidans produkter säljs i svenska kronor (SEK). Priser inkluderar skatt och moms där inte annat anges. Utöver produkternas pris kan andra kostnader tillkomma i kassan för ordern, såsom frakt och betalningskostnader etc.

I händelse av förändrade förhållanden som Westridge Group inte råder över, har Westridge Group rätt att justera priset innan leverans.

 

5. Leverans och transport

Leverans sker normalt inom 1-3 arbetsdagar från beställning utifrån valt leveransalternativ. Kunden väljer leveransalternativ i kassan, utifrån den som Westridge Group tillhandahåller. 

DHL Parcel Connect: 

  • Din order skickas till valt utlämningsställe eller om inget utlämningsställe är valt så skickas det till närliggande ombud. När dina nikotinpåsar finns på plats hos ombudet skickas ett sms till det mobilnummer som du har angett vid beställningen. Tänk på att du måste ha med dig en giltig ID-handling när du ska hämta ut din leverans. 

 

PostNord MyPack Collect:

·       Din order skickas till valt utlämningsställe eller om inget utlämningsställe är valt så skickas det till närliggande ombud. När dina nikotinpåsar finns på plats hos ombudet skickas ett sms till det mobilnummer som du har angett vid beställningen, alternativt notis i din postnord app. Tänk på att du måste ha med dig en giltig ID-handling när du ska hämta ut din leverans. 

Kostnad för leveransen är beroende på vilket fraktalternativ som Kunden väljer i kassan. Westridge Group tillämpar som regel en samlad leverans. Men skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Westridge Group att tillämpa delad leverans. Kunden debiteras i dessa fall inte någon extra avgift för nästkommande leverans.

Annan ersättning är utöver återbetalningen av det ursprungliga ordervärdet utgår inte vid en leveransförsening.

Westridge Group levererar endast till adresser i Sverige.

Observera att onlywhite.se endast säljer till privatpersoner och har en ålder på minst 18 år.

Vid beställningar som registreras under helgdagar räknas leveranstiden från den första arbetsdagen efter avslutad helgdag.

Det åligger Kunden att direkt vid mottagandet undersöka leveransen att denna är enligt beställningen samt för övrigt felfri. Eventuell fraktskada ska inom skälig tid anmälas och så snart felet borde ha upptäckts. Det innebär att synliga fraktskador bör anmälas direkt till fraktbolaget vid mottagandet, därefter ska Kund även inom skälig tid anmäla detta till Westridge Group kundservice, bifoga bilder som tydligt påvisar fraktskadan samt hur orderns innehåll skadats.

6. Ångerrätt

Du som privat konsument/Kund har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera din beställning inom 14 dagar från den dag då du som Kund tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligt oförändrat skick samt att varans försegling ej brutits och originalförpackningen är oskadad. En bruten försegling dvs förpackning är exempelvis en stock av dosor där det förslutna plasthöljet brutits eller tagits bort. Om kund önskar nyttja ångerrätten och förutsättningarna ovan uppfylls så står Kunden för den eventuella ursprungliga fraktkostnaden, returfraktkostnaden samt är ansvarig för varans och förpackningens skick från det att Kunden emottagit varan till dess att varan returnerats dvs även under returfrakten. Från den tidpunkt att Kund meddelat Westridge Group önskemålet om ångerrätt ska varan skickas i retur inom 14 dagar.

Vid nyttjande av ångerrätten ska kund kontakta Westridge Group kundservice för att erhålla instruktioner om hur returen ska gå till. Du som konsument kan även använda Konsumentverkets ångerblankett.

Konsumentverkets ångerblankett återfinns även via Konsumentverkets hemsida.

Om betalning redan erlagts för ordern så återförs beloppet till kontot som betalningen är gjord ifrån inom 14 dagar efter att produkten/produkterna är oss tillhanda.

Westridge Group äger rätten att justera återbetalningsbeloppet med en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om en sådan värdeminskning uppkommit pga att returen inte är fullständig, skadad och/eller skadad originalförpackning.

7. Reklamation

Kund kan reklamera varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Visar det sig vara fel på en vara eller om en vara saknas ska Kunden omgående efter det att bristen upptäckts kontakta Westridge Groups kundservice. Du som konsument har 3 års reklamationsrätt alternativt före sista förbrukningsdatum, vilket som kommer först. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid.

I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges, även bilder bifogas vilka påvisar bristen.

Westridge Group eller Tillverkaren står i dessa fall, dvs för godkända reklamationer, alltid för returfrakten. Kompensation t ex återbetalning av varans värde sker efter det att returnerad vara inkommit samt returen godkänts som reklamation. Westridge Group ansvar är dock begränsat till varans värde, den ursprungliga fraktkostnaden samt eventuella returkostnader. Varor som returneras ska förpackas väl så att dessa inte riskerar att skadas i returen. Vid godkänd reklamation så återbetalar Westridge Group eller Tillverkaren hela beloppet, inklusive eventuella fraktkostnader och annan ersättning som kunden har rätt till enligt tvingande lagstiftning. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål från beslut om godkänd reklamation.

Westridge Group eller Tillverkaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Kunden ska vid reklamation inte ha hanterat och/eller förbrukat varan i större utsträckning än nödvändigt i syfte att fastställa dess egenskaper/funktion.

8. Force Majeure

Westridge Group anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

9. Villkorsändringar och giltighet

Westridge Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande, vilka publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp, besök på Webbsidan eller i samband med att Westridge Group informerat Kunden om ändringarna.

Villkorens bestämmelser gäller var för sig, övriga bestämmelser påverkas således inte om en eller flera bestämmelser i Villkoren döms ut som ogiltiga av någon domstol eller myndighet.

10. Överlåtelse

Westridge Group äger rätt att utan Kundens medgivande helt eller delvis till annan part överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

11. Tvist

Nöjda kunder är Westridge Group största drivkraft men skulle parterna trots allt inte komma överens så följer Westridge Group Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

I det fall Kunden inte är tillfreds med hantering av ett ärende kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till EU-kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Övrigt

Onlywhite.se Drivs av Westridge Group AB.Linblockgatan 3, 721 38 Västerås.

Vid kontakt info@onlywhite.se