• Snabb leverans
  • Säkra betalningar
  • Fri frakt från 499kr

Ökad Användning av Vitt Snus hos Tjejer

Publicerad 2024-03-21 08:00 av onlywhite

Tjejsnus Är En Växande Trend

I takt med förändringar i snuskulturen har vi sett en markant ökning av kvinnor som använder snus. Enligt data från Folkhälsomyndigheten har daglig snusanvändning bland unga kvinnor ökat betydligt de senaste åren, vilket indikerar en tydlig förändring i konsumtionsmönster och trender.

Ökad Daglig Användning Bland Unga Kvinnor

Enligt rapporter från Folkhälsomyndigheten har den dagliga snusanvändningen ökat bland unga kvinnor, särskilt i åldersgruppen 16-29 år. Mellan 2018 och 2022 har andelen kvinnor som dagligen använder snus ökat från tre till tolv procent. Denna dramatiska ökning tyder på en växande acceptans och popularitet för snus bland unga kvinnor.

Nikotinsnus Populariseras Bland Unga Kvinnor

Användningen av nikotinsnus, både dagligen och ibland, är mest utbredd bland unga kvinnor. I åldersgruppen 16-29 år använder 18 procent av kvinnorna nikotinsnus dagligen eller ibland, jämfört med 12 procent av männen. Denna trend pekar på en särskild preferens bland unga kvinnor för nikotinsnus och indikerar en betydande förskjutning i konsumtionsvanor.

Framväxten av Vita Snusvarianter

En intressant observation är den ökande användningen av vitt snus bland unga kvinnor. Mellan 2017 och 2022 ökade andelen dagligsnusare bland kvinnor från fyra till sju procent, delvis tack vare införandet av vitt snus i undersökningsformulären. Speciellt bland kvinnor i åldersgruppen 18-29 år är användningen av vitt snus betydande, där åtta procent använder det dagligen.

Män och Snusvanor

Även bland män har snusandet ökat, även om i mindre grad än bland kvinnor. Andelen män som dagligen använder snus har ökat från 20 procent år 2000 till 22 procent idag. Bland män dominerar fortfarande det bruna snuset i alla åldersgrupper, men det finns en ökande trend av användning av vitt snus, särskilt bland yngre män.

En Ny Era i Snuskulturen Bland Unga Kvinnor

Den ökande trenden av tjejsnus och den stigande populariteten för nikotinsnus och vitt snus bland unga kvinnor visar på en förändring i snuskulturen och konsumtionsmönster. Det är viktigt att fortsätta övervaka dessa trender för att förstå de bakomliggande orsakerna och effekterna av denna förändring i snusvanor.