• Snabb leverans
  • Säkra betalningar
  • Fri frakt från 499kr

Hotet mot Snuset från WHO och EU

Publicerad 2024-03-14 07:00 av onlywhite
Hotet mot Snuset från WHO och EU

Hotet från WHO och EU mot Snuset

I den kommande världskonferensen om tobak arrangerad av World Health Organisation (WHO) diskuteras förslag som kan få stor påverkan på tobaksprodukter, inklusive snus. WHO:s förslag inkluderar riktlinjer som EU-organ kan använda för att kringgå EU-parlamentet och begränsa snus. Här är en översikt över den potentiella situationen.

WHO:s Initiativ och EU:s Respons

WHO föreslår att produkter som vapes, IQOS och snus bör likställas med traditionella cigaretter. Detta förslag utmanas av den svenska regeringen, som hävdar att snus är betydligt hälsosammare än cigaretter och har börjat implementera en politik som stöder den ståndpunkten.

EU:s Roll i Hotet mot Snuset

EU-kommissionen och EU:s Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet strävar efter att fullständigt genomföra WHO:s rekommendationer. Detta kan leda till en grundläggande förändring av beslutsprocessen inom unionen. Planen är att köra över EU-parlamentet och medlemsländernas regeringar för att införa beslut som härstammar från WHO-konferensen.

Förändringar i Beslutsprocessen

Direktoratet har fastställt tre principer som avviker från den vanliga beslutsprocessen inom EU. För det första ska EU tala med en röst på konferensen, representerad av direktoratet. För det andra ska beslut som fattas på konferensen införlivas i en gemensam lagstiftningsprocess. För det tredje vill kommissionär Kyriakides ha fritt mandat att företräda alla medlemmar inom unionen.

Konsekvenser av Besluten

Om förslagen implementeras kan resultatet bli åtgärder som höjd skatt, smakförbud och andra restriktioner för snus och andra tobaksprodukter. Detta skulle genomföras som lagar i hela EU utan att de folkvalda i Europaparlamentet får vara med och påverka beslutsprocessen.

Det är tydligt att framtiden för snuset och andra tobaksprodukter står inför stor osäkerhet med tanke på de pågående diskussionerna och initiativen från WHO och EU. Det återstår att se hur de olika aktörerna kommer att hantera denna kontroversiella fråga och vilka konsekvenser det kan få för tobaksindustrin och dess konsumenter.