• Snabb leverans
  • Säkra betalningar
  • Fri frakt från 499kr

Ålderskontroll vid Köp av Vitt Snus

Publicerad 2024-03-26 16:33 av onlywhite

18 Års Åldersgräns vid Köp av Vitt Snus

I ljuset av de senaste avslöjandena om bristande ålderskontroll vid försäljning av vitt snus tar Onlywhite.se ställning för en ny era inom tobaks- och nikotinprodukters försäljning.

Förståelse av Egenkontrollprogram

Folkhälsomyndighetens publicerade uppdaterade föreskrifter, den 1 mars 2024, rörande egenkontrollprogram vid försäljning av snus, vitt snus och vapes, markerar en viktig milstolpe i säkerheten kring ålderskontroll. Dessa föreskrifter ställer tydliga krav på att ålderskontroll av mottagaren ska ske både vid försäljning och utlämning.

Utmaningar för E-handeln

För e-handlare innebär detta en betydande förändring, då försäljningen sker online medan utlämningen sker vid eller nära kundens hem. Därmed krävs en obruten ålderskontrollkedja från köp till leverans för att säkerställa att endast berättigade vuxna kunder får tillgång till produkterna.

Onlywhite.se Ansvar och Åtagande

Onlywhite.se har valt att ta sitt ansvar på allvar genom att implementera en rigorös ålderskontroll vid varje steg av försäljningsprocessen. Genom att kräva Mobilt BankID för att verifiera åldern på varje kund, garanteras att endast myndiga individer kan göra inköp av vitt snus från vår plattform.

Innovativa Lösningar för Ökad Säkerhet

Genom att integrera modern teknik som Mobilt BankID och låsta utlämningsboxar i försäljningsprocessen, kan Onlywhite.se säkerställa en konsekvent och tillförlitlig åldersverifiering. Dessa innovativa lösningar är avsedda att standardiseras över alla försäljningskanaler för att förhindra kringgående av lagar och säkerställa att en enhetlig standard upprätthålls.

För att ytterligare stärka ålderskontrollen och säkerställa att endast myndiga individer har tillgång till produkterna, sker utlämning på ombud endast mot uppvisning av ett giltigt legitimation. Denna extra åtgärd kompletterar vår åldersverifieringsprocess och bidrar till en tryggare försäljningsmiljö för alla våra kunder.

Mot En Nationell Standard

Onlywhite.se uppmanar till en enhetlig nationell standard för ålderskontroll för att säkerställa att samma strikta krav gäller överallt, oavsett försäljningskanal eller företagets geografiska läge. Detta skulle minska risken för langning och otillåtna inköp av minderåriga, vilket i sin tur bidrar till en säkrare och ansvarsfullare försäljningsmiljö.

Samarbete för Framtiden

Genom att främja samarbete mellan handlare, myndigheter och forskare, kan vi utveckla och implementera effektiva ålderskontrollstrategier som skyddar unga från tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker. Onlywhite.se är fast beslutna att vara en ledande aktör i denna kamp och uppmanar andra att följa efter för att gemensamt uppnå en säkrare och hälsosammare framtid för alla.